Undersøkelser av beryllium-innholdet i bekkesedimenter fra Kautokeino-Nordreisa-området, Finnmark og Troms fylker

NGU har i løpet av årene 1958 til 1982 tatt prøver av bekkesedimenter fra store deler av området Kautokeino - Nordreisa. Prøvene ble innsamlet i forbindelse med leting etter de tradisjonelle sulfidforekomstene. I den senere tid har interessen for nye typer mineralske råstoffer økt. NGU har derfor oppdatert og reanalysert bekkesedimenter slik at prøver fra bl.a. området Kautokeino - Nordreisa i dag er analysert på 29 elementer. Ett av de mineralske råstoffene som det er vist interesse foe er beryllium. Denne rapporten omhandler resultatene av berylliumanalyser av 4945 prøver fra området. De fleste høye berylliumverdier ser ut til å ha en viss til- knytting til amfibolittiske bergarter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.215
Page number:
61
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark Troms