Undersøkelse og prøvetaking av grusforekomst.

- Undersøkelse ble foretatt etter henstilling fra A/S Bjørkaasen Gruber. - Det ble foretatt prøvetaking, avgrensing og mektighetsvurdering av forekomsten. - Avsetningen er minst 1 mill. kbm. trolig vesentlig mere. Det er ingen bebyggelse her. Materialet veksler fra grov grus til lag av mo / mjele.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
771
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland