Undersøkelse av skifer i Voss

Tre steder for skiferuttak er spesielt undersøkt: Nordheim - Kyte, Vetlehagen og Møn. Det er utført mineralogiske undersøkelser som viser at glimmeret ikke alltid opptrer slik at vi får slette spalteflater. Det er videre gjort en vurdering av den totale sonemektigheten og kvaliteten av denne sammenstilt i tektono-stratigrafiske søyler. Skiferpotensialet i de forskjellige feltene er vurdert med tanke på drift/fortsatt drift.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.175
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland