Undersøkelse av serpentinkonglomerat på Reiggehaugen, Vågå

Geologiske undersøkelser i forekomst av rødt serpentinkonglomerat ble utført i 2001, og omfattet følgende: Geologisk overflatekartlegging Systematisk prøvetaking og fremstilling av slipte plater Kjerneboring - tre vifter a tre hull Vurdering av blokkpotensialet Det ble påvist tilstrekkelig volum for drift. Imidlertid finnes det hyppige, tynne skjærsoner i konglomeratet som kan føre til oppsprekking under evt. produksjon. Videre er rundt 30% av bergarten fargemessig svak. Følgelig er det fare for at skrotprosenten i bergarten vil bli uforholdsmessig høy. Det foreslås et begrenset blokkuttak der man fremstiller plater parallelt med lagningen i bergarten. Uttaket bør helst foregå med saging. I vurderingen bør også ligge hvorvidt impregnering/forsterkning av bergarten er nødvendig under produksjon, samt få en markedsmessig vurdering av særlige svakere fargevarianter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.031
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland