Undersøkelse av sand og grusforekomster.

NGU har etter oppdrag fra Finnmark Jordsalgskontor foretatt en analyse av hvilke muligheter det er for å finne sand- og grusforekomster i Altaområdet som erstatning for sandfallet på Elvebakken. Den primære hensikten var å innringe det el. de områdene som har de beste tekniske egenskapene og de forekomstene som ligger i området med henblikk på en fornuftig totalutnyttelse. Områdene med de beste kvalitetene synes å være i nærheten av Altaelvens nåværende leie: Borras - Baddomella - Sandfallet - Jordfallet - Lampe og muligens Stengelse. NGU mener at de interesserte partene bør velge blandt disse områdene hvor de ønsker å lokalisere hoveduttaket av sand og grus som siden blir gjort til gjenstand for mere detaljerte undersøkelser.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1143
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark