Undersøkelse av sand og grusforekomster.

NGU har etter oppdrag fra Finnmark jordsalgskontor i 1973 avsluttet en analyse av sand og grusforekomstene i Alta med sikte på å finne erstatning for Sandfallet og Elvebakken som Alta kommune ønsker nedlagt. For å bestemme mengden av sand og grus er det utført seismiske målinger på forskjellige utvalgte steder. De betongteknologiske egenskapene er undersøkt ved materialprøvingsanstalten ved Norges Tekniske Høyskole. Sand og grusforekomstene i Altadalen er relativt homogen betongteknisk. Som erstatning for Sandfallet synes både Jordfallet og Lampe å inneholde brukbart materiale, men både kvalitets- og kvantitetshensyn taler for at Jordfallet er det beste egnede sted for åpning av nytt grustak.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1239
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark