Undersøkelse av sand- og grusforekomsten ved Støland, Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Endelig rapport.

På oppdrag fra Hemne kommune har NGU utført undersøkelser av sand- og grusforekomsten ved Støland. Undersøkelsene startet høsten 1984, med seismiske undersøkelser og boring av et borhull, NGU-rapport nr. 85.074. I mai 1985 ble det utført oppfølgende undersøkelser ved hjelp av flere boringer med Borros borerigg, og graving av prøvegroper med traktorgraver. De oppfølgende undersøkelsene har vist at ryggen øst for massetaket består av morenemateriale, og er ikke aktuell for teknisk bruk. Kun i området rundt massetaket har massene en beskaffenhet som er egnet til teknisk bruk. Det er mulig å ta ut 15-20000 m3 sand og grus fra området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.014
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport