Undersøkelse av Sørskog anortosittbrudd, Hå kommune, 2001

Oppfølgende undersøkelser av anortosittbruddet/forekomsten ved Sørskog i Hå kommune ble utført i 2001 Undersøkelsene omfattet flyfotografering og fremstilling av detaljerte, topografiske kart, detaljert geologisk kartlegging og kjerneboring. Ut fra resultatene foreslås en videre driftsfase i bruddområdet, samt fokus på andre, hittil uutnyttede deler av forekomsten. For videre undersøkelser, foreslås utprøving av optisk televiewer i borhull samt pack-sack boring på mer utilgjengelige steder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.032
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland