Undersøkelse av naturstein på Holsenøy

I samarbeid med Meland kommune og Regionrådet for Nordhordaland og Gulen, ble en hvit anortositt på Holsenøy undersøkt og prøvetatt med tanke på naturstein. Sage- og poleringstester ga et pent resultat, men kartlegging viste at bergarten er sterkt oppsprukket slik at blokk ved et eventuelt blokksteinsuttak blir for små til lønnsom drift. Det konkluderes med at flere lokaliteter av samme bergart innenfor anortosittkomplekset må undersøkes før en drar endelig konklusjon om bergartstypens brukbarhet til naturstein.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.251
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland