Undersøkelse av mulige lokale kilder til PCB i Barentsburg, Colesbukta, Fuglehuken fyr, Grumant, Isfjord radio, Longyearbyen, Ny-Ålesund og Svea

NGU har undersøkt Barentsburg, ColesBay, Fuglehuken fyr, Grumant, Isfjord radio,Longyearbyen, Ny-Ålesund og Svea på Svalbard for lokale, aktive kilder til miljøgiften polyk1orerte bifenyler (PCB). Dette er alle steder med enten forhenværende og fortsatt aktivitet. Med unntak av Svea er det påvist PCB i en eller flere prøver av overflatejord eller maling. Det er påvist lokale primærkilder ti lPCB i Barentsburg, Colesbukta, Grumant, Isfjord radio og Longyearbyen. Primærkilden er maling (utendørs og innendørs) og golvbelegg. Det er påvist sekundærkilder til PCB (jord og sedimenter) i Barentsburg, Colesbukta og NY-Ålesund.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.073
Page number:
43 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000
Fylke:
Svalbard