Undersøkelse av kvartskrystallforekomst i Krutådalen, Hattfjelldal, Nordland.

På forespørsel fra Hattfjelldal kommune undersøkte ingeniør Per Ryghaug ved NGU en kvartskrystallforekomst i Vågfjellet på Krutå. Det har tidligere vært drift på forekomsten. Kvartsgangens utbredelse innover i fjellsiden er ikke kjent, men det er grunn til å tro at den fortsetter et godt stykke innover og at den fortsatt inneholder en del druserom. På grunn av betydelig over- fjell vil en eventuell drift måtte skje som underjordsdrift. Den tidligere driften (1947-1948) var ment som prøvedrift for å få klarlagt krystallenes kvalitet. Kvaliteten viste seg å være meget høy. Kvartsgangen, som totalt sett synes å ha for liten mektighet,ligger for ulendt og avsides til og er for sterkt forurenset til å ha økonomisk interesse for industrien. Å sette i gang drift på kvartskrystaller alene i denne forekomsten ansees ikke for regningssvarende.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1243/7C
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland