Undersøkelse av Kongsmoen kalkfelter, Høylandet kommune, Nord- Trøndelag fylke.

Hensikten med de utførte undersøkelsene var å få et inntrykk av kvalitet og kvantitet på de mange kalksteinsforekomstene innerst i Follafjorden ved Kongsmoen. Undersøkelsene bestod i en grov geologisk kartlegging med etter- følgende prøvetaking av kalksteinsforekomstene. Analyseresultatene sammen med feltobservasjonene viser at kalksteinen er av ujevn og (i gjennomsnitt) dårlig kvalitet. De vanligste forurensningsfeno- menene er innfoldete lag av glimmerskifer og årer og linser av kvarts og/ eller feltspat. Spor av kis er også vanlig innenfor området. Selv om beliggenheten er gunstig for de fleste forekomstene, er det bare forekomsten øst for Aar som er av slik størrelsesorden at den har interesse, men også her er kvaliteten for ujevn og dårlig til at den virker attraktiv.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1170 A
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport