Undersøkelse av klebersteinsforekomster nord for Vågåvatn, Oppland.

Undersøkelsene av klebersteinsforekomster var en del av Nord-Gudbrandsdals- programmet og omfattet områder nord for Vågåvatn på kartblad 16181 Vågå (1:50 000). Målsettingen var å undersøke mulighetene for drift av kjente kleberfore- komster og omvandlete deler av Otta serpentinkonglomerat. Undersøkelsen omfatter 8 forekomster. Bare Vistebruddet peker seg umiddelbart ut som drivverdig mens kleberdraget ved Åbakken må røskes/ diamantbores for å finne ut om det er økonomisk interessant.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1709/C
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland