Undersøkelse av klebersteinsforekomst ved Bubakk, Tynset kommune, Hedmark fylke.

Formålet med undersøkelsen var å få et svar på utbredelsen av klebersteins- forekomsten nær et område med tidligere drift (nedlagt p.g.a. arkeologiske funn). Forekomsten ved Bubakk har kleberstein av meget god kvalitet. Det er synlig materiale for noen få års drift. For å få mer greie på kleberstein- ens utbredelse, kan geofysiske målinger være nyttige. Forundersøkelser av materialet i og omkring klebersteinsberget viser at magnetometri kan gi resultater, men ikke gravimetri. Det anbefales derfor å utføre magnetomet- riske bakkemålinger. Ut fra rent geologiske vurderinger, er det sannsynlig at klebersteinsberget fortsetter under morenedekket i sektoren fra øst til sydøst. Men siden drift på kleberstein bare er aktuelt i åpne brudd, så blir det bare de nærmeste morenedekkede feltene som har aktuell driftsmessig interesse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1211
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark