Undersøkelse av jotunitter noritter i Sokndal kommune.

I samarbeid med geolog Pål A. Thjømøe har NGU utført oppfølgende kartlegging av mulige natursteinforekomster av jotunitter ved Skjefrås, noritter på Mydland og mangeritt på og omkring Mydland. Fra alle disse områdene er det tatt ut små blokk for sage- og poleringstester. Resultatene viser at tekniske egenskaper, homogenitet og blokkstørrelse er tilfredsstillende for jotunittene og mangeritten, mens norittene er for innhomogene og oppsprukket til bruk som naturstein.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.029
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland