Undersøkelse av isbevegelse og blokktransport i Joma-området, Røyrvik.

Det er tidligere foretatt omfattende blokkletinger (Oftedahl, NGU nr. 200), men det er tatt lite hensyn til isbevegelsen. Formålet med undersøkelsen var derfor å få bedre kjennskap til denne.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
934
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG