Undersøkelse av grusforekomst ved Lingrasmoen, Tromsø kommune, Troms fylke 1986

Etter henvendelse fra Arild Dyre Moe og fylkesgeolog Gunnar A.Johannesen har NGU undersøkt en sand- og grusforekomst i Tønsvikdalen. Ved undersøkelsene har det vært lagt særlig vekt på a undersøke forekomstens lagfølge og oppbygning. Det ble med NGUs Borros boremaskin sonderboret i 2 adskilte områder, begge innenfor eiendommen 11/1. NGUs tolkning av boreresultatene viser at massene i det oppprinnelig fore- slåtte uttaksområdene er for finkornig til å være egnet som sand- og grusres- surser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.123
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms