Undersøkelse av grus og fast fjell til vegformål.

- Undersøkelser etter brukbare fast fjell -og grusavsetninger til bl.a. faste vegdekker. Vegsjefen ønsket undersøkt 11 områder. 9 av disse ble befart høsten 1971. - Det ble tatt prøver for kornfordelingsanalyse, sprøhet og flisighet og humusanalyse. Det ble tatt prøver fra 31 forskjellige lokaliteter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1035/2B
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland