Undersøkelse av fast fjell til vegformål.

I forbindelse med undersøkelse etter industrielle mineraler, bygningsstein og veitilslagsmateriale i Finnmark høsten 1969, ble disse undersøkelsene foretatt i noen dager i Nord- og Midt-Troms. Det ble tatt 7 prøver av fast fjell for bestemmelse av sprøhet og flislighet for vegtilslagsmateriale. I tilegg tok man en prøve av nedknust grus fraksjon av fast fjell, samt sprøhet og flisighet av stein - fraksjonene. Resultatene som finnes i bilagene viser at sprøhet og flislighet er god for samtlige prøver, og meget god for prøvene 3767 og 3768. Samtlige prøver er tatt intill eller i umiddelbar nærhet av E6, og alle er tatt mellom Balsfjord og Finnmark grense. Prøvetakningen har vært basert på fast fjell for faste veideler.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
939 I
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms