Undersøkelse av fast fjell til vegformål.

Oppdraget omfattet befaring med prøvetaking av fast fjell for tilslagsmateriale samt etterfølgende analysearbeid ved laboratoriet. Det ble i alt tatt 38 prøver for mekanisk styrke.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
952
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark