Undersøkelse av fast fjell og grus til vegformål (felt -og laboratorieundersøkelse).

I forbindelse med undersøkelser etter industrielle mineraler og bygningsstein i Finnmark fylke ble det foretatt prøvetaking av fast fjell og løsavleiringer til vegtilslagsmateriale. Fra før hadde man svært få data av tilslagsmateriale innen fylket. Vegvesenet har hittil ikke benyttet nedknust fast fjell som tilslagsmateriale, men med den utbygging som forestår i årene fremover må de basere seg på det. Prøvetakingen ble basert på fast fjell til faste vegdekker (19 prøver). På disse ble det utført sprøhets -og flisighetsanalyser. Av løsavleiringene ble det tatt 18 prøver, hvor sprøhet og flisighet ble analysert i tillegg til kornfordelingskurve.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
939 D
Page number:
142
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark