Tynnslipanalyse av 14 bergartsprøver for Pukkregisteret

Mikroskoperingen er utført i henhold til standardoppsettet for Pukkregisteret. 14 tynnslip er blitt mikroskopert. Tabell 1 viser fordelingen av de påviste mineralene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.011
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport