Tynnslipanalyse av 12 bergartsprøver for Pukkregisteret

Mikroskoperingen er utført i henhold til standardoppsettet for Pukkregisteret. 11 tynnslip fra Nærøy N-Trøndelag og ett tynnslip fra Nesodden Akershus er blitt mikroskopert. Tabell 1 viser fordelingen av de påviste mineralene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.013
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport