Tyngdemålinger ved Løkken

Tyngdemålinger utført i 1975 som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Orkla Industrier A/S og i 1981 som oppdrag for Orkla Industrier A/S er i denne rapporten behandlet og tegnet til ett Bougueranomalikart. Et større regionalt tyngdeanomaliedrag krysser hele området. Lokale anomalier ved Løkken og vest for Orkdalen er også påvist.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1875
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport