Tyngdemålinger ved Kodal

Tyngdemålinger ble utført langs tre profiler like nord for den kjente Jacupi- rangittforekomsten i Kodal. Hvert profil var 2 km langt, og det ble målt for hver 50 m. De to sørligste profilene viser klare positive anomalier. Modellberegninger viser hvilke anomalier en del tyngre kropper vil gi. Disse anomaliene er sammenlignet med de målte anomaliene. Det anbefales å undersøke geologien mer langs profilene og å gjøre flere tetthetsbestemmelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2095
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold