Tyngdemålinger over Feragen ultramafittmassiv

Det ble utført tyngdemålinger over ultramafittmassivet ved Feragen for å prøve å finne mektigheten på de kromittførende bergartene. 72 observasjoner ble tatt. Modellberegninger viser at en sannsynlig gjennomsnittlig tykkelse på peridotitten er ca. 300 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/33D
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport