Tyngdemålinger Grindheim Jernmalmfelt.

Det ble utført nivellement og tyngdemålinger i ca. 200 punkter. Punktavstanden var gjennomgående 10 meter, i områdets sentrale del dog bare 5 og 2 meter. De tre kartskissene som følger rapporten viser henholdsvis høydekoter, Bouguer-anomalier (milligal) og tyngdeanomalier, ferdig redusert.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
116
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder