Tyngdemålinger Frikstad.

Det ble gjort gravimetri for å kunne beregne størrelsen på en pegmatittkropp som var omgitt av amfibolitt og glimmerskifer. Det ble målt tre profiler over kroppen. Ved hjelp av de målte anomalikurvene og modellberegninger har en funnet at pegmatittkroppen har et dyp (tykkelse) på ca. 300 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1202
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder