Tyngdemålinger Framfjord, Vik, Sogn og Fjordane.

Et ca. 16 km2 stort område ble målt gravimetrisk til hjelp for kartlegging av serpentinittkropper ved Raudberg-Kvilesteinsvatnet. Målingene skulle i første rekke være til hjelp for påsetting av borhull. Gravimetrisk residualkart framstilt. Flere anomalidrag påvist, den største 2,5 mgal og ca. 1 km lang.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.272
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport