Tyngdeanomaliene i Seiland og Lofoten - Vesterålen området. Overskuddsmassenes størrelse og anomalienes årsaker.

Over Seiland og Lofoten er tyngden henholdsvis 75 og 125 mgal over normal- verdi for nære kystområder. De store anomaliene skyldes overskuddsmasser på 1,3 og 3,5 atta gram. (atta = 10 Overskuddsmassen i Seiland området består sannsynligvis av gabbro med ut- strekning ned til et dyp på 4 km. Man kan anta at havbunnskorpen i området har en tykkelse på 9 km. Lofoten er dekket av granulitt, og det forventes ikke at det finnes i denne bergarten tilstrekkelig store tettheter til å forklare hvordan overskudds- massen har oppstått. Det er trolig at overskuddsmassen består av magma. Den største tyngde er målt ved Flakstadøy, og dypet til et elektrisk ledende sjikt i dette området er i størrelse 12 km. Det er flere indikasjoner på at tyngdesonene i Vesterålen - Lofoten oområdet er forbundet med en jordskorpe på 21 km tykkelse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.185
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport