Turammålinger Mofjell vest Sølvberg, Mo i Rana, Nordland

Undersøkelsen som omfattes av denne rapport hadde som oppgave å se om en med ett nytt energiseringsanlegg kunne fastlegge Sølvbergsonens vestlige begrensning. Årets undersøkelse er den tredje i rekken med turammålinger for kartlegging av Sølvbergsonen i Mofjellet, og etter årets undersøkelse må Sølvbergsonens utstrekning mot vest sies å være endelig fastlagt. Sølvbergsonen er da kartlagt til å være en platelignende sone med en strøk- lengde på 300-400 m. Dypet blir gradvis større mot vest og er lengst i vest nede på 300 m. Selv om sonen er av en betydelig størrelse har boringer langs sonen vist at den ikke lenger er av økonomisk interesse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.178
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland