Turammålinger 1934 - 1981 Målte områder plottet på kart i målestokk 1:50 000

Områdene som Geofysisk Malmleting (GM) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har målt med Turam (EM 500 Hz) i tidsrommet 1934 - 1981 er plottet på kart i målestokk 1:50 000. Kartene befinner seg i NGU's arkiv. Rapporten består av to tabellariske oversikter over målingene. I den første er oppdragene ordnet etter kartbladnummer, i den andre etter oppdragsnummer. Oppdrag med lavere oppdragsnummer enn 500 er utført av GM.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1873
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport