Turam-målinger Kjempheia-Reinfjell, Mo i Rana, Nordland

Hensikten med denne undersøkelsen var i utgangspunktet å få kartlagt om en med Turam-målinger kunne bekrefte tidligere AMT-anomalier i Kjempheia-området. Det synes ikke å være noe samsvar mellom de tidligere påviste AMT-anomaliene og de framkomne Turam-anomaliene. Turam-målinger har gitt indikasjoner på en dypleder på 150-250 m dyp i en lengde på 3,6 km fra pr. 48700Y til 52300Y. Lederen synes å være interessant da den (eller deler av den) kan være knyttet til Mofjellgrubesonens struktur. Dyplederen er foreslått undersøkt ved boring på pr. 51200 Y hvor målingene indikerer et dyp på 175-200 m. Vest for Tverråga ansees ikke måledata å gi en entydig tolkning når det gjelder lederens beliggenhet og før eventuell boring i dette området må det foretas supplerende Turam-målinger. Selv om dyplederen har størst interesse på grunn av sin mulige tilknytning til Mofjellgrubens struktur, ble det påvist flere grunne ledere hvorav noen har en betydelig strøkutstrekning

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1927
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland