Tunnel under Romsdalsfjorden ved Molde. Tolkning av svakhetssoner fra magnetiske data målt fra helikopter

Tolking av magnetiske data indikerer flere forkastnings-/svakhetssoner som må krysses med den planlagte tunnelen ved E39 under Romsdalsfjorden. Magnetiske dislokasjoner representerer sannsynligvis store regionale svakhetssoner knyttet til Møre-Trøndelag forkastningssonen (MTFS). En av disse sonene som sannsynligvis består av 3-4 parallelle svakhetssoner ligger mellom Otrøya og Tautra og noen andre ligger vest for Fiksdalen. Førstnevnte er det drevet tunnel gjennom tidligere, og erfaringer her kan være en indikasjon på hvilke problemer som kan oppstå under drivingen av den nye tunnelen. Tidligere undersøkelser langs MTFS viser at sonene kan være over to hundre meter brede og at hastigheten stedvis er lavere enn 2500 m/s, noe som karakteriseres som meget dårlig fjell. Strøkretningen på de tolkede svakhetssonene varierer mellom Ø-V og VSV og ØSØ. En geologisk undersøkelse av disse strukturene der de er blottet på land anbefales på samme måte som Ganerød og Lutro (2011) gjorde for det tilsvarende Nordøyaneprosjektet for noen år siden. Svakhetssonene kan også karakteriseres på land eller på Tautra med 2D resistivitetsmålinger og refraksjonsseismikk. Ved å følge strukturene ut i fjorden fra det magnetiske kartet er det da mulig å forutsi hvor de kan påtreffes i den planlagte tunnelen og hvordan de vil opptre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.016
Page number:
70
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MINS - Geofysiske målinger fra helikopter i Sør-Norge
Project nr:
353200