Tungmineralvasking og radiometriske undersøkelser i Rana, Lurøy og Rødøy kommuner. Prøvevasking med Goldhound Consentrating Goldwheel.

I tidligere innsamlede fastfjellsprøver fra Høgtuva ble det registrert tinn. Det er foretatt tungmineralvasking i elver og bekker som rant i eller drenerte fra de store prekambriske granitt- og gneismassivene i Høgtuva og Sjona-områdene. Det ble også tatt fastfjellsprøver. Av 151 vaskekonstentrat inneholdt 19 prøber detekterbart tinn med XRF. 55 av prøvene inneholdt scheelitt. Fastfjellsprøvene (23 stk.) hadde alle mindre enn 10 ppm Sn. Radioaktiviteten hvor prøvene ble tatt varierte fra 60 i/s til 250 i/s. Området har ut fra analyseresultatene et U/Th forhold på 2,5. Prøvevasking med "Goldhound" viste at apparatet fungerer like greit og sikkert i felt som i laboratoriet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1729/26
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland