Totalt bariuminnhold i bekkesedimenter fra Trollfjord-Komagelv forkastningen, Varangerhalvøya.

Bekkesedimenter som ble innsamlet langs Trollfjord-Komagelv forkastningen i 1971 er reanalysert på totalt barium. De høyeste bariumverdiene forekommer i Trollfjorddalen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.211
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark