Titanium in the eclogites from the Western Gneiss Region. A compila- tion of published whole-rock data.

Rapporten gir et sammendrag av en sammenstilling av hovedelement analysedata og annen geologisk og geografisk informasjon om eklogittbergarter på Vest- landet. Hele materialet foreligger på diskett i form av 3 Lotus (wk 1) tabeller.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.135
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport