Tilskuddsvann til fabrikken.

Det var ønsket å få noe grunnvann til kjølevann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00319
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo