Tilskudd til fabrikkens vannforsyning.

Det var ønsket tilskuddsvann til fabrikken. Steder for boring i fjell og undersøkelser av løsmassene ble angitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00233
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus