Tilleggsvann til Vestby Vannverk

Vannverket ønsket tilleggsvann fra borebrønner, heldst i nærheten av et planlagt vanntårn. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00219
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus