TFEM-målinger ved Hjerkinnhø og i Kvitdalen, Folldal, Hedmark.

Det er utført TFEM-målinger i Hjerkinnhø og Kvitdalen øst for Folldal Verks gruve på Tverrfjellet, Hjerkinn. Hensikten var å se om slike målinger kunne indikere dype ledere under eller ved siden av en kjent kissone som går fra Tverrfjellet og østover mot Heimtjønnhø. Det ble benyttet konduktiv energisering. Målingene ga ingen klare indikasjoner på dype ledere i de områder som ble målt, verken i tidsdomenet eller i frekvensdomenet. Den kjente kissonen er meget godt ledende og ble tydelig indikert. Det er likevel sannsynlig at en dyp godleder i sonens nærhet ville blitt indikert om en slik leder hadde vært tilstede.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.076
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark