TFEM-målinger Kong Oscar-feltet, Sulitjelma, Fauske, Nordland

På oppdrag fra Elkem Salten har NGU utført TFEM-målinger over Kong Oscr-feltet i Sulitjelma. Kong Oscar-feltet ligger ca. 7 km SSØ for Sulitjelma og er tidligere kjent for flere små kisrike skjerp med bl.a. kobberkis, sinkblende og høye Ag- og Au-gehalter. Oppgaven var å kartlegge utgående av Kong Oscar-sonens bergarter, samt eventuelle dypliggende mineraliseringer i bergartenes forleng- else mot dypet. Målingene har innenfor det undersøkte området påvist flere grunne elektrisk ledende soner langs utgående av Kong Oscar-sonens bergarter, i tillegg tl noen markerte dypanomalier. De sterkeste av de grunne anomaliene er knyttet til et forholdsvis lite område ved hovedskjerpet. Den godt ledende mineraliserte sonen i hovedskjerpet ser ut til å ha en utstrekning på ca. 450 meter, men måledata gir ikke grunnlag for å angi noen sikker avslutning mot sørvest. Anomaliårsaken til en sterk grunn sone parallell med malmsonen i skjerpet, er trolig grafitt- skifer. De øvrige grunne sonene som ble påvist skyldes trolig svake sulfid- impregnasjoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.123
Page number:
87
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland