TFEM-målinger, Kirma, Røyrvik, Nord-Trøndelag

Det er gjort TFEM-målinger (Tids- og Frekvensdomenet ElektroMagnetiske målinger) i et 5.4 km² stort område i Kirma. Hensikten var å undersøke om dype massive sulfidmalmer kunne indikeres i tilknytning til kjente tilførselssone-type mineraliseringer i dagen. Geologiske undersøkelser i området har vist en geologi hvor muligheten for dannelse av sulfidmalmer er tilstede, og det er flere gamle skjerp i området. TFEM-målingene, som kan detektere ledere på flere hundre meters dyp, indikerte flere kjente grunne gode ledere, Kirmasonen og Kirma-vest. En ny dyp leder ble indikert ca 1 km nordvest for Austvatnet i en lengde på 800-1000 m. Lederen har dårlig ledningsevne og anomalien skyldes neppe sulfismalm av betydelig størrelse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.065
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport