Terningmoen - infrastruktur, vurdering av prøvepumpingsresultater og anbefaling for videre fremdrift

Terningmoen leir skal rustes opp, og i den anledning er det ønsket å gjennomføre en undersøkelse med tanke på oppvarming ved hjelp av oppumpet grunnvann mot varmepumpe. I perioden 1. april til 20. juni 2003 har det derfor vært foretatt prøvepumping av en Ø 270 mm rørbrønn på Terningmoen. Brønnen ble først pumpet med et uttak på 20 l/s. Uttaket ble senere økt til 26 l/s. Grunnvannssenkningen i feltet har vært meget liten, og utover i pumpeperioden steg grunnvannsstanden som en følge av snøsmelting og økt vannføring i vassdragene. Vannet som holder en konstant temperatur på 6,2 - 6,3oC, har meget lave innhold av jern og mangan. Turbiditeten er lav, mens pH varierer fra 6,2 - 6,4. Undersøkelsene viser at forholdene ligger til rette for bruk av grunnvann til oppvarming på Terningmoen. Det totale vannbehovet til varmepumpe på Terningmoen er ca. 50 l/s. Det anbefales derfor et anlegg med to produksjonsbrønner, hver med en kapasitetpå 30 l.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.065
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark