Temarapport: Kvernsteinshogging i Norge. Om handverket knytt til kvernsteinsproduksjonen

Granatglimmerskifer var det dominerande råstoffet for kvernsteinsproduksjonen i Norge. Bergarten er relativt lett å forme samstundes som han har gode maleeigenskapar. Det er kombinasjonen av det mjuke mineralet glimmer og dei harde granatane (staurolitt for Selbu) som er nøkkelen til suksessen. Den mjuke glimmeren vert nedsliten når steinparet gnurar mot kvarandre og nye harde granatkorn blir etterkvart avdekka. Granatane er med på å knuse kornet samstundes som dei forsenkar steinane si nedsliting. Dei harde minerala blir som armering i den mjuke glimmermassen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.003
Page number:
91+vedlegg
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
The Norwegian Millstone Landscape
Project nr:
329900