Teknisk rapport over diamantboringer ved Skiferbruddene til Snåsa Skifer A S Imsdalen i Snåsa.

Boringene ble foretatt som ledd i en større skiferundersøkelse som NGU foretar for Stenkontoret. Formålet med boringene var å finne ut om diamantboringer er en egnet metode for undersøkelser av skifer. Det ble boret i alt 57,75 meter fordelt på 7 hull. Resultatene av boringene er meddelt i NGU Rapport nr. 850. Det ligger flere skiferbrudd i Imsdalen. I ettertid har en ikke nøyere fastlagt hvor det ble boret.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
773
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport