Teknisk rapport over diamantboringer ved Repparfjord Kobbermalmfelt.

Formålet med boringene var å foreta en videre undersøkelse av forekomsten. Det ble i alt boret 16 hull av samlet lengde 2.131,75 meter. Boringene foregikk med 2 maskiner. Det ble foretatt avviksmåling i 3 hull. Det henvises til geologisk rapport nr. 742 og til mange tidligere og senere rapporter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
709
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark