Teknisk rapport over diamantboringer ved Repparfjord Kobberfelter.

NGU har tidligere foretatt boringer i feltet, jfr. rapportene nr. 636 og 709. Boringene er et ledd i de malmundersøkelser som NGU foretar i Repparfjord for A/S National Industri, Drammen. Det ble boret tilsammen 3.619,30 meter fordelt på 27 hull. Resultatene av boringene er lagt fram i NGU Rapport nr. 808. Borhullenes plassering er referert til et nett som ble brukt ved NGU's geofysiske målinger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
775
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark