Teknisk rapport over diamantboringer ved Rødalen gruve Røros.

Formålet med boringene var å undersøke anomalier fremkommet ved elektromagnetiske målinger. Boringene foregikk både på øst- og vestsiden av Røsjøen. Det ble boret tilsammen 1859,50 meter fordelt på 7 hull. Avviksmålinger ble foretatt i 4 hull. Borhullenes plassering framgår nøyere av bilag 01 i NGU Rapport 833. Se forøvrig NGU Rapport 751.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
751 A
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport