Teknisk rapport over diamantboringer ved Lid feltspatgruve Evje og Eitland Kvartsforekomst Lyngdal.

Det ble boret 12 hull ved Lid og 4 hull ved Eitland med samlet lengde henholdsvis 212,90 meter og 107,30 meter, totalt 320,20 meter. Resultatene av boringene foreligger i rapportene 736 A og 736 B forfattet av Jens Hysingjord som var ansvarlig leder for boringene. Det ligger flere feltspatbrudd ved Lid. I ettertid har en ikke fastlagt nøyere hvor det ble boret.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
736
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport